Bestuur

Bestuursleden

Marten IJmker – Voorzitter
Marten IJmker heeft de ideale mix van talenten om voorzitter te zijn van St. Trinity Foundation. Als oud-directeur van het Flevo Festival heeft hij veel ervaring in het organiseren van concerten en begrijpt hij wat er aan te pas komt en als oud-medewerker van hulporganisatie Compassion heeft hij ook voldoende inzicht in hulp-processen.

Klaas Mijnheer – Penningmeester
Klaas Mijnheer is als registeraccountant de uitgelezen persoon om ervoor te zorgen dat de financiën van St. Trinity Foundation correct worden afgehandeld. Hiernaast is hij groot muziekliefhebber, wat zijn betrokkenheid bij deze Stichting dan ook verklaart.

Joy van Straten – Secretaris
Er is geen evenement dat plaats vindt in de Christelijke scene van Nederland of Joy heeft er productie gedaan. Als event manager van Tear heeft Joy veel ervaring met het organiseren van concerten en kan zij hierin de activiteiten van St. Trinity Foundation goed beoordelen en ondersteunen.

Het bestuur van St. Trinity Foundation vervult haar functie volledig vrijwillig en ontvangt hiervoor enkel een onkostenvergoeding.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Stichting Trinity Foundation heeft tot doel mensen te verbinden door muziek. Dit doen we in het bijzonder door de muziek van de band Trinity. De Stichting stelt deze band in staat op te treden op plaatsen waar mensen normaal gesproken geen toegang hebben tot de concerten van Trinity. Denk hierbij aan AZC’s, gevangenissen en andere plaatsen waar mensen minder te besteden hebben. De Stichting denkt dat de muziek van Trinity in staat is mensen aan elkaar te verbinden en wil daarom deze muziek hiervoor gebruiken.

Hiernaast wil de Stichting Warmis, een NGO in Peru, ondersteunen. Warmis zet zich in om boeren te leren om te gaan met klimaatverandering.