Disclaimer

Omdat u bij een bezoek aan onze website betrouwbare en actuele informatie verwacht aan te treffen, besteden we de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit ervan. Er kunnen echter onjuistheden en onvolledigheden op onze website staan. Houdt u daarom te allen tijde rekening met het volgende:

  • wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website;
  • wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten;
  • de informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.