Missie

Trinity Foundation Missie

Muziek waar het hard nodig is

De muziek en concerten van Trinity zijn een bijzondere ervaring. Het brengt mensen uit alle lagen van de bevolking samen en verbindt. Hun muziek brengt hoop en vreugde. St. Trinity Foundation wil deze muziek en ervaring juist beschikbaar maken voor mensen voor wie deze ervaring niet binnen handbereik is. Met optredens in AZC’s, gevangenissen en op andere plekken waar mensen verbinding en bemoediging nodig hebben kan St. Trinity Foundation een verschil maken. Deze optredens kunnen een lichtpuntje zijn voor de bezoekers en St. Trinity Foundation wil, waar mogelijk, zoveel mogelijk verschillende mensen aan elkaar verbinden.

Ondersteuning bij het omgaan met klimaatverandering

De stichting heeft nauwe banden met Warmis, een NGO uit Cajamarca, Peru. Deze organisatie helpt boeren bij het maken van aanpassingen om beter om te kunnen gaan met het veranderende klimaat. Dit varieert van het geven van cursussen om het land beter te bewerken tot het plaatsen van zonnepanelen en biogastanks. Met deze biogastanks kunnen plattelandsbewoners hun levensomstandigheden verbeteren. Tijdens een bezoek aan deze projecten werden de bandleden van Trinity overtuigd om zich te verbinden aan deze organisatie. Te zien hoe arme Peruaanse boeren zelf uit armoede opstaan dankzij het werk van Warmis was aanstekelijk.

Even die biogastanks iets beter uitleggen: Al het organisch afval uit een boeren buurtschap wordt verzameld in een afgesloten tank. Zelfs de latrines monden uit in deze tank. Door een chemisch proces komt uit de biomassa biogas vrij. Hiermee kan worden gekookt in de keuken waardoor er geen hout meer gekapt hoeft te worden wat natuurlijk ten goede komt van de bodem en de lucht kwaliteit. Tevens gaat dit erosie van de vruchtbare bovenlaag van de grond tegen. Het bijproduct of residu wordt gebruikt als prachtige mest voor het land waardoor er geen kunst mest meer gebruikt hoeft te worden. Een gesloten kringloop met vele voordelen voor mens en milieu.

  • Gas om op te koken
  • Geen houtvuur meer in huis, dus minder ziektes en longschade
  • Minder houtkap, dus minder erosie en meer groen EN en behoud van ‘longen van de aarde’
  • Dagelijkse productie van bio-mest voor op het land, dus geen aanschaf van dure kunstmest
  • Minder stank in huis en op de boerderij door een gesloten mestsysteem
  • Minder vervuiling van oppervlaktewater en grond door mest (Nitraten)
  • Verbeterde kwaliteit van leven voor de boeren

St. Trinity Foundation wil Warmis ondersteunen bij het aanschaffen van deze tanks. De kosten van de tanks worden door Warmis gedragen, de boeren moeten vervolgens het werk leveren en het onderhoud doen. Een van de manieren waarop we bijdragen aan deze projecten is door 10 % van de vliegticket-kosten, die band Trinity maakt voor hun trips, te doneren aan Warmis.