December 2023

2023 was een jaar van bezinning en plannen maken voor de toekomst. We hebben dit jaar allereerst de tijd genomen om te heroverwegen wat we willen en doen met de stichting.

Volgend jaar (2024) bestaat de band 20 jaar en hopen we groot uit te pakken met een trinity jubileum tour. Onderdeel van die tour zijn ook de optredens voor doelgroepen van de stichting. We kiezen namelijk bewust voor enkele niet voor de hand liggende plekken zoals een penitentiare inrichting, een optreden voor stichting Present en een opvang voor daklozen en minder bedeelden van het Leger des Heils.

Hoogtepunt in dit jaar is dat we een reis naar Zuid Amerika maken en spelen op een jongerenfestival in de Andes van Peru. In Lima, de hoofdstad van Peru zullen we spelen voor een grote groep jongerenwerkers en in een arme volkswijk van de stad een optreden verzorgen op een school. Voor ons is dat extra speciaal omdat van een groot deel van de band onze roots daar liggen.

Al met al veel moois om samen naar uit te kijken!

Namens de band en bestuur,
Elbert